Lời mở đầu

Khi các bạn đến thăm nước Pháp và đặc biệt là thủ đô Paris, còn gì hơn nếu các bạn được tham quan cùng với một hướng dẫn viên địa phương am hiểu về văn hoá và con người nơi đây.

Du lịch văn hóa Paris là trang thông tin giới thiệu về thủ đô Paris và các buổi tham quan theo nhiều chủ đề khác nhau cùng với hướng dẫn viên người Việt. Hướng dẫn viên sẽ cùng bạn khám phá một nền văn hóa rất khác biệt với văn hóa Việt Nam để cuối cùng, một buổi đi dạo có thể mang lại kiến thức, sự thư giãn và nhiều niềm vui.